جوم سیتی آوین نت آوین نت
  •   گروه صنعتی اسپاد فلو
  •   شماره تماس : 34207377-031 09134457175
  •   info@spadflow.ir       www.spadflow.ir

تامین و واردات نازل ها و افشانک هاي صنعتی

تامین و واردات

بدون شک تامین و واردات نازل ها و افشانک های صنعتی یکی از دغدغه ها ی گروه صنعتی اسپادفلو است. کارخانجات بزرگ و کوچک در بسیاری از موارد به دلایل متعدد نیاز به تامین نازل های صنعتی از تامین کنندگان و سازندگان خارجی دارند. گروه صنعتی اسپاد فلو سعی کرده است علی الرقم مشکلات جابجایی حاضر همواره پشتیبان کارخانجات صنعتی باشد و به روش های مختلف وارداتی ، نازل های مورد نظر کارخانجات را طبق شماره و برند درخواستی یا به صورت تخصصی با در نظر گرفتن شرایط کاری با شماره و برند پیشنهادی تامین نماید.

 

دانلود کاتالوگ

 pdf button24