جوم سیتی آوین نت آوین نت
  •   گروه صنعتی اسپاد فلو
  •   شماره تماس : 34207377-031 09134457175
  •   info@spadflow.ir       www.spadflow.ir

طراحی و اجرای سیستم‌های پاششی

هر نوع نازل پاشش یک اسپری با مشخصات منحصر به فرد ایجاد میکند. فهم تفاوتهای موجود، عاملی کلیدیست برای تشخیص بهترین روش و راه حل برای کاربردهای مد نظر کارفرما. گروه صنعتی اسپاد فلو (SPADFLOW Ind. Co.) با توجه به دانش وسیع خود و تجربهی تولید و طراحی تخصصی نازل‌های مختلف برای ایجاد انواع الگوی پاشش، سایز قطرات، نرخ جریان و سایر پارامتر ها بر مبنای فشار آماده است بهترین عملکرد ممکن در زمینهی سیستمها و قطعات پاششی کارخانجات و واحد های صنعتی را تامین نماید. نازلها تنها بخشی از سیستمهای پاشش به حساب میآیند و برای ایجاد یک سیستم پاشش کامل به قطعات و قسمتهای دیگری نیز نیاز است. شاید بتوان گفت سادهترین سیستم پاشش فقط از یک سیال (تک فازی) برای مثال آب در سیستم استفاده میکند و از یک پمپ، لولههای انتقال و یک نازل تشکیل شده است. در این سیستم، نازل فشار سیال تولید شده در پمپ که توسط لولهها به نازل رسیده است را دریافت میکند و با توجه به ساختار طراحی شده، سیال را به فرمهای مختلف نقطهای، خطی (فلت فن)، مخروطی (هالو کن و فول کن) و مهپاش (اتمایرز) خارج مینماید. طیف کاربری سیستمهای پاشش بسیار وسیع است و با توجه به نیاز میتوانند به طور تکی، چندتایی و یا به صورت پیچیده و در خطوط تولید طراحی، چیدمان و اجرا شوند. صنایع بسیاری هستند که به روشهای گوناگون از سیستمهای پاشش استفاده میکنند. مانند صنایع فولاد، پتروشیمی و نفت، سیمان، غذایی، لوازم آرایشی، نیروگاهها، کشاورزی و انواع کارخانهها و کارگاههای صنعتی نیازمند سیستمهای خنک کاری، پوششدهی و غبارنشانی.

1221

 

از جمله نکاتی که باید هنگام طراحی و اجرای یک سیستم پاشش توجه داشت: * نوع نازلها * مشخصات نازلها * میزان توانایی سیستم لوله‌‌کشی به کار رفته * قدرت پمپ موجود و فشار تولیدی آن * شرایط و اندازهی محیط هدف اسپری * خواص سیال اسپری شونده * سنجش هزینهها و بهینهسازی منطقی است که پیش از خرید وسایل مورد نیاز، محاسبات و اندازهگیریهای لازمه صورت گیرد. از این رو، گروه صنعتی اسپاد فلو با استفاده از نرمافزارها و تستها مشخصات تمامی نازلهای خود را محاسبه و ارائه می کند، همچنین به پشتوانهی تجربهی چندین ساله در این زمینه، به طراحی خطوط پاشش مورد نیاز واحدهای صنعتی نیز اقدام مینماید.