جوم سیتی آوین نت آوین نت
  •   گروه صنعتی اسپاد فلو
  •   شماره تماس : 34207377-031 09134457175
  •   info@spadflow.com       www.spadflow.com

هر نوع نازل پاشش یک اسپری با مشخصات منحصر به فرد ایجاد میکند. فهم تفاوتهای موجود، عاملی کلیدیست برای تشخیص بهترین روش و راه حل برای کاربردهای مد نظر کارفرما. گروه صنعتی اسپاد فلو (SPADFLOW Ind. Co.) با توجه به دانش وسیع خود و تجربهی تولید و طراحی تخصصی نازل‌های مختلف برای ایجاد انواع الگوی پاشش، سایز قطرات، نرخ جریان و سایر پارامتر ها بر مبنای فشار آماده است بهترین عملکرد ممکن در زمینهی سیستمها و قطعات پاششی کارخانجات و واحد های صنعتی را تامین نماید. نازلها تنها بخشی از سیستمهای پاشش به حساب میآیند و برای ایجاد یک سیستم پاشش کامل به قطعات و قسمتهای دیگری نیز نیاز است. شاید بتوان گفت سادهترین سیستم پاشش فقط از یک سیال (تک فازی) برای مثال آب در سیستم استفاده میکند و از یک پمپ، لولههای انتقال و یک نازل تشکیل شده است. در این سیستم، نازل فشار سیال تولید شده در پمپ که توسط لولهها به نازل رسیده است را دریافت میکند و با توجه به ساختار طراحی شده، سیال را به فرمهای مختلف نقطهای، خطی (فلت فن)، مخروطی (هالو کن و فول کن) و مهپاش (اتمایرز) خارج مینماید. طیف کاربری سیستمهای پاشش بسیار وسیع است و با توجه به نیاز میتوانند به طور تکی، چندتایی و یا به صورت پیچیده و در خطوط تولید طراحی، چیدمان و اجرا شوند. صنایع بسیاری هستند که به روشهای گوناگون از سیستمهای پاشش استفاده میکنند. مانند صنایع فولاد، پتروشیمی و نفت، سیمان، غذایی، لوازم آرایشی، نیروگاهها، کشاورزی و انواع کارخانهها و کارگاههای صنعتی نیازمند سیستمهای خنک کاری، پوششدهی و غبارنشانی.

1221

 

از جمله نکاتی که باید هنگام طراحی و اجرای یک سیستم پاشش توجه داشت: * نوع نازلها * مشخصات نازلها * میزان توانایی سیستم لوله‌‌کشی به کار رفته * قدرت پمپ موجود و فشار تولیدی آن * شرایط و اندازهی محیط هدف اسپری * خواص سیال اسپری شونده * سنجش هزینهها و بهینهسازی منطقی است که پیش از خرید وسایل مورد نیاز، محاسبات و اندازهگیریهای لازمه صورت گیرد. از این رو، گروه صنعتی اسپاد فلو با استفاده از نرمافزارها و تستها مشخصات تمامی نازلهای خود را محاسبه و ارائه می کند، همچنین به پشتوانهی تجربهی چندین ساله در این زمینه، به طراحی خطوط پاشش مورد نیاز واحدهای صنعتی نیز اقدام مینماید.

 

لطفا به وب سایت جدید گروه صنعتی اسپاد فلو مراجعه فرمایید.

 

تماس تلفنی با گروه صنعتی اسپاد فلو (مشاوره، بررسی، سفارش)