جوم سیتی آوین نت آوین نت
  •   گروه صنعتی اسپاد فلو
  •   شماره تماس : 34207377-031 09134457175
  •   info@spadflow.ir       www.spadflow.ir
lechler cooling tower  nozzle

lechler cooling tower nozzle

Spray nozzle set

Spray nozzle set

lechler full cone spray nozzle

lechler full cone spray nozzle

اسپری نازل فول کون سیمان دلیجان

اسپری نازل فول کون سیمان دلیجان

طراحی، تحقیق و توسعه اسپری نازلها و خطوط پاشش

گروه صنعتی اسپاد فلوبسیاری از فرآیندهای تولید نازل پاشش را ازریخته گری تا ماشین کاری تا مونتاژ بومی سازی کرده است و ازدو فرآیند ساخت به صورت ماشینکاری بلوک خام یا به روش ریخته گری در اسپری نازل ها استفاده می کند و البته به غیر از این دو روش ،فرآیندهای تخصصی برای ساخت نازل های سفارشی و متناسب با امکانات کارخانه ای به کار برده میشود.

واحد طراحی تحقیق و توسعه گروه صنعتی اسپادفلو به صورت مستقیم از فرآیند های تامین و تولید ‏جهت افزایش دانش و تکنولوژی در این زمینه فعالیت می کند. طراحی نازل های پاشش و طراحی ‏خطوط پاشش دو فرآیند جداگانه با دانش متفاوت است.

گروه صنعتی اسپادفلو با استفاده از نرم افزار های آنالیز های کامپیوتری دینامیک ‏سیالی (‏CFD‏) استاندارد ها، هندبک ها، نسبت به شبیه سازی و کسب دانش طراحی اقدام و در ‏مسیر توسعه است.

از طرف دیگر طراحی خطوط پاشش جریانی، نیازمند به تسلط بر انتخاب نوع نازل ‏ها، خطوط پایپینگ، انواع پمپ ها، افت ها و تقسیم های فشار و دبی و دانش چیدمان نازل ها دارد ‏که گروه صنعتی اسپادفلو با توجه به نیاز کارخانجات نسبت به طراحی خطوط پاشش اقدام می کند.‏

گروه صنعتی اسپاد فلو همچنین با امکانات پیشرفته کامپیوتری با روش های CMM ، VMM ،محیط طراحی مدلینگ ، آنالیز طراحی  و بخش ماشین کاری CNC ، خطاهای طراحی وتولید را به حداقل می رساند.

 

دانلود کاتالوگ

 pdf button24